Books

Heaven's Bridegroom
(Corvina Press, Budapest, 1975)